Satılık Konutlar

Günün Sözü

Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun.
Kemal Atatürk - 1923

Web İstatislikleri

Bugün11
Dün24
Bu Hafta97
Bu Ay843
Tümü115239

(C) Arne

İhale İlanı

DENİZE SIFIR SİTE İÇİNDE

S.S. BAŞKO SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ

MÜLKİYETİNDEKİ

3 ADET BAHÇELİ DUBLEKS  VİLLA

Kapalı zarf teklif alma ve açık artırma suretiyle satılacaktır.

 

 

 

 

 

 

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

1. Başko İşletme Kooperatifinin mülkiyetinde olan 2 adet ikiz dubleks ve 1 adet müstakil dubleks bahçeli yazlık villa kapalı zarfla teklif alma ve bilahare teklif verenler arasında açık arttırma yapılmak suretiyle en yüksek teklifi veren istekliye satılacaktır.

2. Binaların muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

                     YERİ                         NİTELİĞİ                 MUHAMMEN BEDELİ           GEÇİCİ TEMİNATI

            1.     5714  ada    184     nolu ikiz dubleks                 75,000 TL                        3000 TL

            2.     6575  ada     197     nolu ikiz dubleks                75,000 TL                     3000 TL

            3.     6587  ada       78     nolu müstakil dubleks     125,000 TL                     5000 TL

            Geçici teminat bedelleri makbuz karşılığı Kooperatif merkezine yatırılacağı gibi, Kooperatifin Akbank Mithatpaşa Şubesindeki Iban No: TR70 0004 6003 5488 8000 0034 90 numaralı kooperatif hesabına da yatırılabilir. Teklifleri kabul edilmeyen isteklilerin yatırdıkları geçici teminatları en geç iki iş günü içinde kendilerine iade edilir.

3. İstekliler satılacak taşınmazları yerinde  gördüklerini ve mevcut halleri ile kabul ettiklerini belirten bir belgeyi imzalayarak teklif zarflarına koyacaklardır.

4. Satılmasına karar verilen binaların satılmayla ilgili  her türlü katma değer vergisi, damga vergisi, alıcı ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu resim ve harçları satın alana aittir. Birikmiş emlak vergisi borcu kooperatife aittir.

5. Binaları satın alanlar Başko Site İşletme Kooperatifi mensuplarının tabi olduğu bütün hak ve yükümlülüklere tabi olacaklardır.

6. Satılmasına karar verilen taşınmazı satın almaktan vazgeçen isteklinin geçici teminatı iade edilmez, kooperatife gelir kaydedilir.

7. Teklif verecekler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş tüzel kişilikler olabileceği gibi, ilgili yasada taşınmaz satın alabileceği belirlenmiş, yabancı uyruklu kişiler de olabilir.

8. Kooperatifimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından, verilen tekliflerin her hangi bir nedenle yetersiz bulunması halinde, taşınmazların satışını yapmaktan vazgeçebilir.     

9. Kapalı teklif zarfları 07 Ocak 2011 Cuma  günü saat 14.00 de Kooperatif merkezinde teklif verenlerin de katılımıyla satış komisyonu tarafından açılacak, yeterli bulunan teklifleri verenler arasında açık arttırma yapılmak suretiyle en yüksek fiyata satış gerçekleştirilecektir.

10. Taşınmazı satın alanlar satış bedelini derhal nakden ödemek zorundadır. Talep halinde ödeme için en çok 10 günlük bir süre verilebilir. Bu süre zarfında ödemedikleri takdirde satış iptal edilerek teminatları kooperatife irad kaydedilir.

11. Taşınmazların konumu, özellikleri ve imar durumu: Yazlık villalar kooperatifin Milas İlçesi Hisarönü mevkiindeki sitesindedir. Yazlık sitenin yeri www.baskokoop.com adlı internet sitesinde detaylı olarak görülebilir.

12. Binaların Mimari özellikleri ve imar durumu:

İkiz Binalar: zemin ve 1. kat olmak üzere 2 katlıdır. En üstte açık terası mevuttur. Dış cephelerinde akrilik dış cephe boyası vardır.

Dış ve iç kapılar ahşap üzeri cilalıdır. Pencere doğramaları ahşap tek camlıdır. Zemin katta Giriş/Koridor, salon, mutfak ve WC bulunmaktadır. Zemin katın tabanı seramik, duvarları ve tavan kireç badanalıdır. Üst katta 3 oda 1 banyo ve balkon vardır. Üst katın tabanı seramik duvar ve tavanlar kireç badanalıdır. İç merdivenler beyaz renk mermer kaplı olup, ahşap korkulukludur. İç merdivenle terasa çıkılabilmektedir. Teras zemini karo mozaik kaplı olup, mutfak tesisatı döşelidir.

Binanın Net Kullanım Alanı:

-         Zemin kat  *                    45 m2

-         1. Kat                          45 m2

-         Üst teras                     36 m2

Toplam                       126 m2

 

* Ayrıca, Zemin katın önde 20 m2, arkada 6 m2 mermer döşeli açık terası vardır.

13. Teklif verecekler, teklif mektubunu, teminat makbuzunu ve 3. maddede belirtilen yer görme belgesini kapalı bir zarfa koyarak zarfın üzerine “Başko Villa Satışı Teklif Mektubudur” ibaresini yazarak kapatacaklar ve en geç 08 Haziran Salı günü saat 12.00 ye kadar Kooperatif merkezine teslim edeceklerdir.

14. İşletme kooperatifimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığında ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.